Tiêu chuẩn nước dùng cho lò hơi - BACA - Boiler aqua curatio apparatu

Tiêu chuẩn nước dùng cho lò hơi - BACA - Boiler aqua curatio apparatu

Tiêu chuẩn nước dùng cho lò hơi - BACA - Boiler aqua curatio apparatu

Tiêu chuẩn nước dùng cho lò hơi - BACA - Boiler aqua curatio apparatu

Tiêu chuẩn nước dùng cho lò hơi - BACA - Boiler aqua curatio apparatu
Tiêu chuẩn nước dùng cho lò hơi - BACA - Boiler aqua curatio apparatu

Hỗ trợ trực tuyến

ho tro

Mr. Lộc

Email:Locsaigon@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype

Video

Thống kê truy cập

  • CÔNG TY TNHH BACA VNĐang online:4
  • CÔNG TY TNHH BACA VNTuần:230
  • CÔNG TY TNHH BACA VNTháng:633
  • CÔNG TY TNHH BACA VNTổng truy cập:146438

Tiêu chuẩn nước dùng cho lò hơi

Tiêu chuẩn nước dùng cho lò hơi
  • Tiêu chuẩn nước dùng cho lò hơi
  • Giá: Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Lượt xem: 8296
Thông tin chi tiết

TIÊU CHUẨN NƯỚC DÙNG CHO NỒI HƠI

 

1.      Chỉ tiêu nước cấp nồi hơi:

Để đạt được mục tiêu ngăn ngừa cáu cặn, nhiều tiêu chuẩn quy định về nước sử dụng cho nồi hơi được ban hành, như: TCVN 7704-2007 của Việt Nam, ASME của Mỹ, EN 12 953-10 cho nồi hơi ống lửa, EN 12 952-12 cho nồi hơi ống nước của Cộng đồng châu Âu hay JIS B 8223-2006, . . . nhưng tất cả các chỉ tiêu trên chỉ là hàng rào nhằm đạt đến đích là không đóng cáu cặn và ống không mòn.

2.      Việt Nam TCVN 7704 – 2007:

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị

Nước cấp vào nồi

Nước trong nồi

Mẫu thử

Tiêu chuẩn

Mẫu thử

Tiêu chuẩn

1

Độ trong suốt

Cm

 

0 – 40

 

 

2

Độ pH (ở 250C)

 

 

8,5 – 10,5

 

10,5÷11,5

3

Độ cứng

µgdl/kg

 

< 20

 

 

4

Lượng sắt tổng

µg/kg

 

< 300

 

 

5

Ô-xy hòa tan

µgdl/kg

 

< 50

 

 

6

Chất gốc dầu lửa

mg/kg

 

< 3

 

 

7

Độ dẫn điện

µS/cm

 

< 1000

 

< 7000

8

Độ kiềm tổng (m)

mgdl/kg

 

 

 

5÷20

9

Phốt-phát dư

mg/kg

 

 

 

30÷60

10

Hàm lượng sun-phít

mg/kg

 

 

 

20÷40

11

Si-li-cat hòa tan

 

 

 

 

<0,3 * độ kiềm

 

Cộng:

chỉ tiêu

 

7

 

6

3.      Mỹ ASME:

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị

Nước cấp vào nồi

Nước trong nồi

Mẫu thử

Tiêu chuẩn

Mẫu thử

Tiêu chuẩn

1

Độ pH (ở 250C)

 

 

8,5 – 10,5

 

10,5 – 11,5

2

Độ dẫn điện

µS/cm

 

< 1000

 

< 4000

3

Lượng sắt tổng

g/l

 

< 300

 

 

4

Độ cứng

0 Mỹ

 

< 2

 

 

5

Kiềm hỗn hợp (p)

mg/kg

 

 

 

5 – 20

6

Phốt phát dư

mg/kg

 

 

 

30 – 60

7

Hàm lượng sun-phít

mg/kg

 

 

 

20 – 40

8

Khí hòa tan

g/l

 

< 100

 

 

 

Cộng:

chỉ tiêu

 

5

 

5

4.      Châu Âu: EN 12 952-12:

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị

Nước cấp vào nồi

Nước trong nồi

Mẫu thử

Tiêu chuẩn

Mẫu thử

Tiêu chuẩn

1

Độ pH (ở 250C)

 

 

8,5 – 10,5

 

10,5 – 12,0

2

Tổng lượng khoáng

mg/l

 

< 1000

 

< 2560

3

Lượng sắt tổng

mg/l

 

< 0,3

 

< 0,5

4

Độ cứng

mgCaCO3/l

 

< 2

 

< 10

5

Độ kiềm tổng (m)

mgCaCO3/l

 

< 500

 

< 800

6

Kiềm hỗn hợp (p)

mgCaCO3/l

 

< 100

 

< 500

7

Clorua (Cl-)

mg/l

 

< 250

 

< 500

8

Ô-xy hòa tan

mg/l

 

< 0,1

 

 

 

Cộng:

chỉ tiêu

 

8

 

7

 

backtop